pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่
โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี เขตเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ภูมิภาค
ตะวันออก
เขตสุขภาพ
เขตที่ 6
สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลศูนย์ สธ./ รพศ.

งานวิจัยที่มี