pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ เขตเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตสุขภาพ
เขตที่ 9
สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลศูนย์ สธ./ รพศ.

งานวิจัยที่มี