pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
62 หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง เขตน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตสุขภาพ
เขตที่ 10
สังกัด
โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลชุมชน สธ. / รพช.

งานวิจัยที่มี