pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
183 ม.12 ต.ดูน ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ เขตกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตสุขภาพ
เขตที่ 10
สังกัด
โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลชุมชน สธ. / รพช.

งานวิจัยที่มี