pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


ทันตสาธาณสุข จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
โรงพยาบาลท่าม่วง ต.ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง เขตท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ภูมิภาค
ตะวันตก
เขตสุขภาพ
เขตที่ 5
สังกัด
คลินิกเอกชน / ศูนย์วิชาการ / อื่น ๆ

งานวิจัยที่มี