pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
159 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เขตแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ภูมิภาค
เหนือ
เขตสุขภาพ
เขตที่ 1
สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลศูนย์ สธ./ รพศ.

งานวิจัยที่มี