pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฏิบัติทางสาธารณสุขไทย

ประเภทของงานวิจัยระดับการนำไปใช้งาน

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์


งานวิจัยได้รับการเผยแพร่


งานวิจัยได้รับรางวัล


โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี เขตเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตสุขภาพ
เขตที่ 8
สังกัด
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลศูนย์ สธ./ รพศ.

งานวิจัยที่มี