pre-loader image

ค้นหางานวิจัย R2R จากชุมชน นักปฎิบัติทางสาธารณสุขไทย

ขณะนี้มีงานวิจัย R2R 6,776 งานวิจัย จาก 1,994 หน่วยงาน และ นักวิจัย 13,357 คน

การบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น จากงานวิจัย R2R

Mednacea เป็นแอปพลิเคชันการจัดการความรู้ของโครงการ R2R ซึ่งเป็นงานวิจัยของชุมชนนักปฎิบัติทางสาธารณสุขไทย